• Periudha e promovimit: Nuk ka kohë të kufizuar
  • Promovimet: Mystery Box vjen me shpërblime kripto me vlerë deri në 50 USDT
  • Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: 30 dollarë
  • Periudha e promovimit: Shpërblimet do të dërgohen në 7 ditë pune pas datës 15 dhe 30 të çdo muaji.
  • Promovimet: 110 dollarë