• Panahon ng Promosyon: Walang Limitadong oras
  • Mga promosyon: Ang Mystery Box ay may mga crypto reward na nagkakahalaga ng hanggang 50 USDT
  • Panahon ng Promosyon: Walang limitasyon
  • Mga promosyon: $30
  • Panahon ng Promosyon: Ipapadala ang mga reward sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng ika-15 at ika-30 ng bawat buwan.
  • Mga promosyon: $110