• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: Mystery Box нь 50 USDT хүртэлх крипто шагналын хамт ирдэг
  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 30 доллар
  • Сурталчилгааны хугацаа: Шагналыг сар бүрийн 15, 30-ны өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор илгээнэ.
  • Урамшуулал: 110 доллар