OKX New Traders - $110 Bonus

OKX New Traders - $110 Bonus
  • Period promocije: Nagrade će biti poslane u roku od 7 radnih dana nakon 15. i 30. u mjesecu.
  • Promocije: 110 dolara

Ovo je dugoročna kampanja za nove trgovce OKX-a. Samo učesnici sa afričkim IP-om mogu imati pravo na nagrade.

【Bonus 1】$10!
Depozit putem P2P-a za najmanje 20 USD da dobijete 2 USD, ili najmanje 50 USD da dobijete 5 USD;

Trgujte najmanje 100 dolara da biste dobili još 5 dolara.


【Bonus 2】Do $100!
Rang prema obimu trgovanja ili vremenu trgovanja Bonus
1st 50 dolara
2nd $40
3rd $30
4th $20
5th $10

Top 10 trgovaca može podijeliti 300 dolara. Ako ste TOP 1 i po obimu trgovanja i po vremenu trgovanja, ukupno ćete dobiti 100 USD!

* Učesnici moraju trgovati najmanje $5,000 u tekućem mjesecu da bi stekli pravo na ovu nagradu.


Odredbe Uslovi
1. Samo učesnici se registruju putem referal linka OKX African globalnih partnera i prođu KYC1 mogu učestvovati u ovom događaju.

2. Nagrade će biti poslane u roku od 7 radnih dana nakon 15. i 30. u mjesecu.

3. Interni prijenos, isti IP/ID uređaja ili adresa za povlačenje bit će nevažeći za ovu kampanju.
Thank you for rating.